A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

2019.02.28.

Tisztelt Vasúti Társaságok!

 

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a Magyar Közlöny 30. számában megjelent a az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2019. (II.27.) ITM rendelete a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról.

A rendelet módosítása következtében 2019. február 28-tól a 37. & (15) bekezdése

 

„(15) A vasúti társasági vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az időszakos vizsgáztatás vonatkozásában 2020. január 1-étől kell alkalmazni, ha a vasúti társaság és a vizsgaközpont közötti megállapodás alapján a típusismeret, a vonal- és az állomásismeret modulok esetében a vizsgáztató szervezet 2019. december 31-ig a vizsgaközpont. A vasúti társaság a megállapodás tényét a vizsgáztatási utasításban szerepelteti, amelyet a megállapodás megkötéstől számított 15 napon belül megküld a hatóságnak.”

 

alapján lehetőség van arra, hogy az időszakos vizsgák vonatkozásában a típusismeret, a vonal- és az állomásismeret modulok esetében a vizsgáztatói szervezeti feladatokat a vizsgaközpont lássa el.

Ehhez a honlapunkról letölthető nyilatkozat értelemszerű kitöltése és 4 példányban, eredetiben aláírva  a vizsgaközponthoz történő eljuttatása szükséges.

 

Vasúti Vizsgaközpont