A vasúti képzési módszertani központ kijelölése, hatályos 2020.06.26-tól

2020.06.23.

A Kormány 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelete
vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány vasúti képzési módszertani központként a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 

                                                                                                                             Orbán Viktor s. k.,
                                                                                                                                miniszterelnök