A távolmaradás igazolásának formája

A vizsgázó távolmaradását munkáltatója a Távolmaradás igazolása nyomtatvánnyal igazolja.

A kitöltött Távolmaradás igazolást a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Irodájának címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Iroda Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy szkennelve mailben megküldeni.