Eljárási-, szolgáltatási-, és vizsgadíjak (KAV)

A megrendelt eljárások, szolgáltatások és vizsgák végrehajtásának teljesítését a vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.

A díjakat az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számlaszámra kell megfizetni az eljárás kezdeményezéssel, a szolgáltatás megrendeléssel, illetve a vizsga bejelentéssel egyidejűleg.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni a „VASÚT” szót és azt, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, illetve vizsgához kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, illetve vizsga típusát, pénzügyi kódszámát). Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét és adóazonosító jelét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, illetve vizsgákkal kapcsolatban a Vizsgaközpont nem vesz figyelembe.

A Vizsgaközpont a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére.

Vizsgadíjak

A vizsgadíjak befizetésének elszámolása és annak számlázása az alábbiak szerint történik:

Egy bejelentésben – a vizsgázók által fizetett vizsgadíjak kivételével – egy költségviselő adható meg. A vizsgadíjak teljes összegét a bejelentésben feltüntetett költségviselőnek kell megfizetnie. Ha a megadott költségviselő a vizsgadíjakat hiányosan, vagy nem fizeti meg, azok kiegészítésére, illetve megfizetésére is kizárólag a megadott költségviselőnek van lehetősége. Más – nem a megadott költségviselő – által történő befizetéseket a bejelentésben szereplő vizsgákkal kapcsolatban figyelembe venni nem áll módunkba. A számla kizárólag a bejelentésben megadott költségviselő nevére kerül kiállításra.

A vizsgázók által fizetett vizsgadíjak esetén a számlázás vizsgázónként egyénileg történik. A számla kiállításához szükség van a vizsgázó nevére, számlázási címére, és adóazonosító jelére.

Ha a bejelentett vizsga vagy vizsgacsomag egy napon nem tartható meg, a vizsgadíjat csak egyszer kell megfizetni.

Alapvizsga díjak

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja

Vizsga típusa

Alapvizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

Általános szakmai ismeretek modul vizsga

9.000

0

9.000

Vasúti járműismeret kategória modul vizsga

6.000

0

6.000

Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga


9.000

0

9.000

Vezetési gyakorlat modul vizsga

6.000

0

6.000

Integrált alapvizsga

18.000

0

18.000

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja

Vizsga típusa

Alapvizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga

9.000

0

9.000

Elméleti vasútszakmai oktató vizsga

50.000

0

10.000

Gyakorlati vasútszakmai oktató vizsga

50.000

0

10.000

Eltérés alapvizsga díjak

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja

Vizsga típusa

Alapvizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga

8.000

0

8.000

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja

Vizsga típusa

Alapvizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga

8.000

0

8.000

Időszakos vizsga díjak

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

Vizsga típusa

Időszakos vizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga-csomag/ alkalom)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

25.000

              0

           12.000           

 

 

 

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

Vizsga típusa

Időszakos vizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga-csomag/ alkalom)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

20.000

              0

            12.000

 

 

 

 

Soron kívüli időszakos vizsga díjak

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák díja

Vizsga típusa

Soron kívüli időszakos vizsga díja

Első javítóvizsga díja

További javítóvizsga díja

(Ft/vizsga-csomag/ alkalom)

(Ft/vizsga)

(Ft/vizsga)

A

B

C

Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

27.000

          12.000

             12.000

Eljárási és szolgáltatás díjak

Okiratok kiállításának díja

Eljárás típusa

Kiállítás díja

(Ft/db)

A

Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másolat kiállítása

2.000

Tanúsítványok kiállítása (Vasúti járművezetői tanúsítvány, egyéb tanúsítvány)

5.000

Rendelkezésre Állás

 

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/vizsganap)

A

Rendelkezésre állás
(rendelkezésre állási díj)

5.000

Vizsgaeredmény statisztika készítés

 

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/10 dolgozat*)

A

az első 10 dolgozatig

50.000

további minden megkezdett 10 dolgozatonként

50.000

 

* A megfizetendő díj vonatkozásában minden megkezdett 10 dolgozat 10 dolgozatnak számít.

 

 

A megrendelt eljárások, szolgáltatások és vizsgák végrehajtásának teljesítését a vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.