Másodlatok kiállítása

A kitöltött Másodlat kiállítás kérelmet a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Irodájának címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Iroda Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni.

A kérelemhez csatolni kell a másodlat kiállítási díj befizetési bizonylat másolatát.