Vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége

Általános előírások

A vizsgáztatásra biztosított helyiségnek a vizsgáztatáshoz szükséges mértékben világosnak, megfelelő hőmérsékletűnek, a helyiségnek és a bútorzatnak tisztának kell lennie. A helyszínen kiszolgáló helyiségnek – WC-mosdó – kell lenni. A vizsgaeredmények rögzítéséhez és a vizsgához kapcsolódó nyilatkozatok, okmányok kinyomtatásához szükséges eszközöket (beállított számítógép vagy laptop, beállított nyomtató), anyagokat (nyomtatópapír) és beállított internetkapcsolatot valamint az eszközök működtetéséhez szükséges áramforrást biztosítani kell.

A megfelelő vizsgahelyszín és annak megfelelő felszereltségének biztosítása – a vizsgaközpontban lebonyolított vizsgák kivételével – a vizsgát előkészítő képzőszervezet vagy regisztrált szervezet feladata és kötelessége.

Írásbeli (kifejtős és teszt) vizsgatevékenység esetén

Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek. Oktatói asztal és szék. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Szóbeli vizsgatevékenység esetén

Az egyszerre vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek. Oktatói asztal és szék. A vizsgahelyiségen kívül várakozó helyiség. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén

Szükség szerint várakozó helyiség.

Számítógéppel lebonyolított vizsgatevékenység esetén

Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek, valamint számítógépek (laptopok). Az eszközök működtetéséhez szükséges áramforrás. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Eljárás, ha vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége nem megfelelő

Ha a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgahelyiséggel kapcsolatban megállapítja, hogy annak komfortja vagy felszereltsége nem megfelelő, ezt a tényt jelzi a vizsgahelyiséget biztosító képző/regisztrált szervezet jelen lévő kapcsolattartójával. Ha a kifogásolt vizsgahelyiség 30 percen belül nem áll rendelkezésre megfelelő módon a vizsga elmarad. A vizsga újabb bejelentést követően (a bejelentési határidők figyelembevételével) megfelelő vizsgahelyiség biztosítása esetén tartható meg.

A vizsgázóknak eredmény nem kerül rögzítésre, jegyzőkönyv nem kerül kiállításra, az új vizsga pótvizsgaként kerül elszámolásra.

Fentiek szerint kell eljárni, ha a vizsgához szükséges berendezés, jármű nem áll rendelkezésre, vagy a megjelölt vizsgahelyszínről nem közelíthető meg.